Rola handlu zagranicznego dla naszej firmy ma obecnie duże znaczenie. Początki działalności W handlu międzynarodowym zostały podyktowane zmieniającą się sytuacją gospodarczą na rynku i trudno dzisiaj bazować na jednym dziale gospodarczym, ważną cechą naszej firmy jest to że w obecnej chwili stawiamy na dywersyfikacją przychodów. Korzystając z rozległych kontaktów z partnerami na Ukrainie i w Chinach postanowiła zająć się sprzedażą komponentów do produkcji pasz i bioetanolu. W tym celu uzyskaliśmy odpowiednie certyfikaty dzięki którym możemy taki handel prowadzić.