Dent-a-Medical S.A.
W obecnej sytuacji rynkowej trudno bazować na jednym dziale gospodarczym, ważną cechą naszej firmy jest to że w obecnej chwili stawiamy na dywersyfikacją przychodów. Dynamiczny, szybko zmieniający się rynek podyktował dwie rozbieżne gałęzie działalności, pierwsza stomatologiczna, która jest rozwijana od początków istnienia spółki oraz druga, oparta na handlu międzynarodowym wyrobów do masowej produkcji.